Биз Урта Осиё да метал кесиш ва букиш дастгохларини ишлаб чикариш бýйича йетакчи мутахассислармиз.

Страницы

"Stanok Servis"

Ассалому Алайкум «Stanok Servis» компаниясининг веб сахифасига хуш келибсиз. Биз метал кесиш ва букиш дастгохларини ишлаб чикаришга ихтисослашганмиз. Бизнинг махсулотлар 2014 йилдан буён ишлаб чикарилади. Ушбу сохада катта тажрибага ва инфратузилмага эгамиз. Махсулотларимизни МДХ давлатларига экспорт киламиз.

Нега бизни танлашади?

Уз ишининг усталари

Бизда машинасозлик, дастгох ва ускунасозлик сохасида коп йиллик тажрибага эга мутахассислар иш юрутишади.

Юкори сифат

Махсулотларимиз йукори сифатли материаллардан таййорланади.

Биз чегара билмаймиз

Махсулотларимиз, хизматларимиз сифати ва тезлигининг чегараси йок.

0
Довольных клиентов!
0
Выполненных заказов!

Кансультатсия учун биз билан богланинг

Контактлар:

Телефон:  +99(890)972-00-08

E-mail:  stanok.serviss@yandex.com

Манзил:  ш.Кукон, Борчлик 7

Created by  anvi_7  

Version: 1.1.2

© Copyright Stanok Servis. All Rights Reserved

МЧЖ Stanok Servis.

Stanok Servis 2014 — 2020

рес.Узбекистон/вил.Фаргона/ш.Кукон